VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 108 | Thi-thiên 109 | Thi-thiên 110 | Châm-ngôn

Thi-thiên 109:1-4

109 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng. 2 Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận Hả ra nghịch tôi: Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược. 3 Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ. 4 Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn