VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 108 | Thi-thiên 109 | Thi-thiên 110 | Châm-ngôn

Thi-thiên 109:30

109 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn