VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 108 | Thi-thiên 109 | Thi-thiên 110 | Châm-ngôn

Thi-thiên 109:4

109 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn