VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 111 | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Châm-ngôn

Thi-thiên 112:1-2

112 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! 2 Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn