VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Thi-thiên 114 | Châm-ngôn

Thi-thiên 113:3

113 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn