VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Thi-thiên 114 | Châm-ngôn

Thi-thiên 113:4

113 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn