VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 112 | Thi-thiên 113 | Thi-thiên 114 | Châm-ngôn

Thi-thiên 113:9

113 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui vẻ của những con cái. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn