VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:1-3

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, 2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài. 3 Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn