VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:105

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn