VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:130

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

130 Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn