VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:147

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

147 Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn