VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:16

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn