VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:6

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn