VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 10 | Thi-thiên 11 | Thi-thiên 12 | Châm-ngôn

Thi-thiên 11:2-3

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vì kìa, kẻ ác gương cung, Tra tên mình trên dây, Đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. 3 Nếu các nền bị phá đổ, Người công bình sẽ làm sao?

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn