VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 10 | Thi-thiên 11 | Thi-thiên 12 | Châm-ngôn

Thi-thiên 11:4

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn