VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 10 | Thi-thiên 11 | Thi-thiên 12 | Châm-ngôn

Thi-thiên 11:5

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Đức Giê-hô-va thử người công bình; Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn