VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 137 | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Châm-ngôn

Thi-thiên 138:2

138 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn