VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 142 | Thi-thiên 143 | Thi-thiên 144 | Châm-ngôn

Thi-thiên 143:10

143 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn