VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 142 | Thi-thiên 143 | Thi-thiên 144 | Châm-ngôn

Thi-thiên 143:5

143 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Tôi nhớ lại các ngày xưa, Tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, Và suy gẫm công việc của tay Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn