VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 143 | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Châm-ngôn

Thi-thiên 144:3-4

144 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì, mà Ngài đoái đến? 4 Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn