VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 143 | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Châm-ngôn

Thi-thiên 144:4

144 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn