VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Châm-ngôn

Thi-thiên 145:14-16

145 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom. 15 Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. 16 Chúa sè tay ra, Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn