VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 144 | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Châm-ngôn

Thi-thiên 145:8-13

145 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. 9 Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. 10 Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài; Những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. 11 Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, Thuật lại quyền năng của Chúa. 12 Đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa, Và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. 13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn