VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Châm-ngôn

Thi-thiên 146:4

146 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chính ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn