VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Châm-ngôn

Thi-thiên 146:5

146 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn