VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 145 | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Châm-ngôn

Thi-thiên 146:9

146 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn