VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Châm-ngôn

Thi-thiên 147:1

147 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va,! vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn