VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Châm-ngôn

Thi-thiên 147:4-5

147 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy. 5 Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn