VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Châm-ngôn

Thi-thiên 17:1

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi; Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn