VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Châm-ngôn

Thi-thiên 17:15

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn