VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 16 | Thi-thiên 17 | Thi-thiên 18 | Châm-ngôn

Thi-thiên 17:6

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn