VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 18 | Thi-thiên 19 | Thi-thiên 20 | Châm-ngôn

Thi-thiên 19:12

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn