VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 19 | Thi-thiên 20 | Thi-thiên 21 | Châm-ngôn

Thi-thiên 20:4

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, Làm thành các điều toan tính của ngươi!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn