VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 20 | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Châm-ngôn

Thi-thiên 21:4

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn