VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 20 | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Châm-ngôn

Thi-thiên 21:6

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn