VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 26 | Thi-thiên 27 | Thi-thiên 28 | Châm-ngôn

Thi-thiên 27:10

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn