VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Châm-ngôn

Thi-thiên 35:11-18

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Những chứng gian dấy lên, Tra hỏi những việc tôi không biết đến. 12 Chúng nó lấy dữ trả lành; Linh hồn tôi bị bỏ xuội. 13 Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, Kiêng ăn ép linh hồn tôi, Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. 14 Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi; Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. 15 Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng; Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. 16 Chúng nó nghiến răng nghịch tôi Với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. 17 Chúa ôi! Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, Và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. 18 Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn