VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Châm-ngôn

Thi-thiên 35:18

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn