VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Châm-ngôn

Thi-thiên 35:9

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn