VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Châm-ngôn

Thi-thiên 36:10

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, Và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn