VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Châm-ngôn

Thi-thiên 36:7

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn