VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Châm-ngôn

Thi-thiên 36:8

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn