VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 35 | Thi-thiên 36 | Thi-thiên 37 | Châm-ngôn

Thi-thiên 36:9

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn