VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 37 | Thi-thiên 38 | Thi-thiên 39 | Châm-ngôn

Thi-thiên 38:1-8

38 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi, Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi. 2 Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi, Và tay Chúa đè nặng trên tôi. 3 Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. 4 Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. 5 Tại cớ khờ dại tôi, Các vết thương tôi thối tha và chảy lở. 6 Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống; Trọn ngày tôi đi buồn thảm; 7 Vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi, Và thịt tôi chẳng nơi nào lành. 8 Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn