VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Thi-thiên 41 | Châm-ngôn

Thi-thiên 40:4

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn