VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Thi-thiên 41 | Châm-ngôn

Thi-thiên 40:8

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn