VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 39 | Thi-thiên 40 | Thi-thiên 41 | Châm-ngôn

Thi-thiên 40:9

40 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình; Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại, Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn