VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 40 | Thi-thiên 41 | Thi-thiên 42 | Châm-ngôn

Thi-thiên 41:4

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi, Chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn