VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 44 | Thi-thiên 45 | Thi-thiên 46 | Châm-ngôn

Thi-thiên 45:6

45 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; Binh quyền nước Chúa là một binh quyền ngay thẳng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn