VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 3 | Thi-thiên 4 | Thi-thiên 5 | Châm-ngôn

Thi-thiên 4:5

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn